THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

  • Tên Công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PLS
  • Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: LOGISTICS PLS JOINT STOCK COMPANY
  • Tên Công ty viết tắt : LOGISTICS PLS
  • Ngày thành lập: Ngày 24 tháng 05 năm 2022
  • Vôn điều lệ: 10.000.000
  • Địa chỉ : Số 27, Đường Đa Lộc, Thôn Đa, Xã Di Trạch, Huyện Hoài Đức , Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 0936.879.567
  • Mã số doanh nghiệp : 0110006678
  • Website: plslogistics.com.vn
Share