Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu rằng nguồn nhân sự chủ lực là yếu tố quan trọng cho sự phát triển của
công ty. Tại VT, chiến lược tuyển dụng của chúng tôi là đón nhận những cá nhân có thái độ đúng mực,
mong muốn phát triển bản thân và xây dựng sự nghiệp lâu dài với chúng tôi.

Quản lý

 • Số lượng: 5
 • Ki ốt số 6, Nhà Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Tổ trưởng bếp

 • Số lượng: 5
 • Ki ốt số 6, Nhà Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Phụ bếp

 • Số lượng: 5
 • Ki ốt số 6, Nhà Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Nhân viên phục vụ

 • Số lượng: 5
 • Ki ốt số 6, Nhà Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển

Nhân viên vệ sinh

 • Số lượng: 5
 • Ki ốt số 6, Nhà Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
 • 27/02 - 28/03/2020
Ứng tuyển