banner

Tuyển dụng

Quản lý


 • 5

 • 3-5 năm

 • Đại Học

 • Part-time

 • 10-15 triệu vnđ

 • TP Hải Dương

 • Không yêu cầu

 • 30-35

Địa điểm làm việc

Ki ốt số 6, Nhà Máy Sứ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Mô tả công việc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea com modo consequat.

Yêu cầu khác

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
  eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Quyền lợi được hưởng

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
  eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor

Thông tin liên hệ

Consultant: Nguyễn Thị Hồng

Tel: +84 88 879 7777

Email: youremail@gmail.com